Latviešu zīlējamās kārtis “Laimes spēle”

Kārtis pirmo reizi ie­spiestas 1876.gadā Jelgavā, un to iz­došanas au­tors bijis Jelgavas grā­mat­izdevējs Jo­hans Šablovskis. Laimes spēles kār­tīm bijuši vairāki izde­vumi, par ko liecina gan to iz­skats, gan tas, ka uz­raksti uz kārtīm bijuši kā lat­viešu va­lodas vecajā gotu dru­kā, tā jau­najā drukā ar latīņu burtiem. 

Interesantai laika pakavēšanai

Iz­vēlas kādu no personāžu kārtīm:

 

Sieviete — apzīmē jautātāju – pie­au­gušu sievieti;

Vīrietis — apzīmē jautātāju – pie­au­gušu vīrieti;

 

Jauniete — apzīmē jautātāju-jaunu sievieti, meiteni;

Jaunietis — apzīmē jautātāju-jaunu vīrieti, puisi.

Kārtis jāizliek vienu otrai blakus pa 9 vienā rindā (no krei­sās uz labo pusi 4 rin­dās).

kartis shema

Ja zīlētāja kārts (33., 34., 35., 36.) ir 1. rindā, tad nozīmes attiecas uz viņa nākotni. Ja 4.rindā, tad vairāk uz pagātni. Ja 2. un 3. rindā, tad attiecīgi augšā – pagātne, apakšā – nākotne. Jo tuvāk kārts zīlētāja kārtij, jo lielāka tai nozīme.

Jāpievērš uzmanība arī citu kāršu iz­vietojumam un savstarpējai mijiedar­bībai, ku­­ras tulkojums rakstīts uz pa­šām kārtīm.

Jāņem vērā arī kārts nozīmes tulko­jums par to, ja kādai kārtij apkārt ir daudz labvēlīgu kāršu (kāršu ar pozitīvu nozīmi) un nelabvēlīgu kāršu (kāršu ar negatīvu nozīmi).

izdrukai kartis   

123

Lai piepildās viss labais!

Sagatavoja Anda Šteinharde

 

 

3 comments

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s